Kontaktujte nás

Súkromná ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu

Kalinčiakova ul. č. 2911/47

917 01 Trnava

IČO: 37 847 074

DIČ: 2021758981

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK48 0200 0000 0017 8376 2056

Navštíviť nás môžete každý pracovný deň od 13:00 do 18:00 h

Riaditeľka

Viera Nebylová

Mobil: +421 903 213 220

Email: szussbdn@stkdn.sk

Zriaďovateľ

Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu

B. Smetanu 2790/11

917 01 Trnava

IČO: 42 159 873

Viera Nebylová – štatutárny zástupca

Mobil: +421 903 213 220

Email: nebyla@stkdn.sk

Dušan Nebyla – štatutárny zástupca

Mobil: +421 904 336 446

Email: nebyla@stkdn.sk