Pomôžte nám 2 % z vašej dane

Vážení rodičia a priatelia,

touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmu FO a PO Občianskemu združeniu priateľov tanečného konzervatória, so sídlom Kalinčiakova ul. č. 47 v Trnave. Je to OZ, ktoré pôsobí pri našom tanečnom konzervatóriu a ZUŠ od roku 2006 a je v zozname prijímateľov.

Získané finančné prostriedky slúžia na podporu vzdelávania žiakov oboch našich škôl. Využívajú sa na nákup didaktických pomôcok a techniky, obnovu vybavenia baletných sál, na nákup tanečnej obuvi, materiálu a realizáciu tanečných kostýmov, na vzdelávacie aktivity, na financovanie dopravy na rôzne podujatia.

ĎAKUJEME.

Občianske združenie priateľov tanečného konzervatória

Kalinčiakova 2911/47

917 01 Trnava

IČO: 37 984 063

IBAN: SK56 0200 0000 0019 0921 3758

 

Formulár na poukázanie 2% si môžete stiahnuť tu.