Pedagógovia

Viera Nebylová, Dis.art. – riaditeľka, korepetícia, hra na klavír

Lilit Gáboríková – klasický tanec, tanečná prax

Mgr.art. Dominika Zacharová – hudobno-pohybová výchova, tanečná príprava, tanečná prax

Kristína Polachová, Dis.art. – ľudový tanec, tanečná prax

Ing. Iveta Majerníková – moderný tanec