Baletný majster Dušan Nebyla

Dušan Nebyla sa narodil 11.02.1946 v Pezinku. V rokoch 1956 – 1960 bol žiakom baletnej školy v Trnave, ktorú viedol Z. Hanzlovský. V rokoch 1960 – 1962 bol žiakom prof. M. Panovej na konzervatóriu v Bratislave. V sezóne 1962 – 1963 člen baletu ŠD v Košiciach, od roku 1963 sólista baletu SND v Bratislave až do roku 1991. …