Baletný majster Dušan Nebyla

Dušan Nebyla sa narodil 11.02.1946 v Pezinku. V rokoch 1956 – 1960 bol žiakom baletnej školy v Trnave, ktorú viedol Z. Hanzlovský. V rokoch 1960 – 1962 bol žiakom prof. M. Panovej na konzervatóriu v Bratislave.

V sezóne 1962 – 1963 člen baletu ŠD v Košiciach, od roku 1963 sólista baletu SND v Bratislave až do roku 1991.

Patril medzi charakterových tanečníkov s dobrou tanečnou technikou. V ŠD Košice účinkoval v sólových partoch v baletoch Cesta hromu, Vietor vo vlasoch. V SND tancoval Šaša, Rotbarta v Labuťom jazere, doštudoval úlohy v Skrinke hračiek a Slovanských tancoch, sólo (Tanečná suita), Chuligán (Dievča a chuligán), Merkucio, Romeo, Kapulet (Romeo a Júlia), Nur Ali (Bachčisarajská fontána), Karen (Gajané), sólové party v baletoch Ej, husári, Preludio Eroica a Balada o strome, Hilarion (Giselle), Barmalej (Doktor Jajbolí), Alan (Márna opatrnosť), Maur (Petruška), Crasus (Spartakus), sólové party Zaklínadlá, Legenda o láske, Márnotratný syn, Metamorfózy, Vojak a matka, Lienko Mariánko (Narodil sa chrobáčik), sólové party Mahlerov večer, Jago (Othello), Alfréd (Netopier), Briaxis (Dafnis a Chloe), Pasák (Zázračný mandarín), Mefisto (Faust a Margaréta) a veľa ďalších sólových kreácií v baletoch a operách.Počas svojho pôsobenia pracoval s takými tanečnými pedagógmi ako sú F.M. Jelanjan, B. Bregvadze, N.P. Černičkin, J. Cech, M. Kura, K. Tóth a ďalší.
Spolupracoval s choreografmi: K. Tóth, J. Zajko, B. Slovák, M. Kura, L. Vaculík, J. Dolinský st. J. Sabovčík st., S. Remar, O. Šoth, Š Tóth, G. Dadigiškiljani, režiséri J. Bednárik, P. Weigl a ďalší. Zúčastnil sa viacerých medzinárodných stáží doma i v zahraničí. Počas svojej umeleckej činnosti sa pedagogicky venoval mladým tanečníkom a pomáhal im vypracovávať tanečné party ako repetítor SND. Bol viackrát odmenený Slovenským literárnym fondom pre činnosť film a divadlo. Účinkoval na divadelných scénach doma i v zahraničí.

Po skončení tanečnej kariéry sa vracia do Trnavy. V rokoch 1991-1993 vyučuje na ZUŠ v Trnave. 1.9.1993 zakladá a stáva sa riaditeľom Štúdia baletu a súčasného scénického tanca Dušana Nebylu v Trnave. Od roku 1996 spolupracuje ako choreograf s Trnavským divadlom. V roku 1998 mu bola literárnym fondom udelená prémia v oblasti divadelnej tvorby za rok 1997 za choreografiu baletu „Luskáčik“.

Od roku 2001 sa stáva zriaďovateľom a riaditeľom Súkromnej ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu v Trnave a spolupracuje so štátnou školskou inšpekciou ako prizvaný odborník pre tanečný odbor ZUŠ v trnavskom kraji. V školskom roku 2004/2005 zriadil Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Hollého 8, 917 01 v Trnave. Zostáva zriaďovateľom a umeleckým riaditeľom obidvoch škôl.

V roku 2007 mu bolo udelené ocenenie mesta Trnava – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava – za osobný prínos v rozvoji umeleckého vzdelávania v Trnave. V tom istom roku mu predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš udelil Medailu za zásluhy pri rozvoji baletného umenia v regióne.

Baletný majster Dušan Nebyla zomrel v Trnave 27.07.2008.

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj mu 26.3. 2009 udelil Veľkú medailu sv. Gorazda in memoriam za celoživotnú pedagogickú prácu a osobitný prínos v rozvoji umeleckého vzdelávania.